نمایش 1 - 1 از 1 محتوا
  • 96-01-28 11:01:47 دوشنبه
    208

    زیستگاه ماهی ها در آب

    حرکت ماهی ها در آب به نوع ماهی ها و محل زندگی ماهی ها بستگی دارد ، اغییر فصول نیز تاثیر بسزایی در حرکت و جنب و جوش ماهی ها در داخل آب دارد. ماهی هایی که در آب تند زندگی می کنند رو به جریان آب می ایستند و شنا می کنند گاهی...