تاریخ انتشار: 96-03-08 12:03:46 دوشنبه
نمایش: (317)

قوانین دوچرخه سواری

اتحاديه دوچرخه سواري “ U – C – I “


محل اين اتحاديه درسوئيس مي باشد.اين سازمان تمام قوانين مربوط به دوچرخه سواري را وضع مي كند. تمام كشورها براي برگزاري مسابقات از اين سازمان مجوزمي گيرند.و برنامه خود را به اين سازمان اعلام مي نمايند. سايت اينترنتي اين سازمان:
www.UCI,ch.com قوانين دوچرخه را اتحاديه " UCI " اتخاذ مي كند.


وظايف " U – C – I "


بررسي وانعكاس كليه وسايل وخدماتي است كه برگزاركننده به شركت كنندگان مي دهد.
كد " U – C – I"
يك علامت شناسايي ورزشكار مي باشد.(مثل كد ملي) كه متشكل از 11 رقم مي باشد.
05
07
1979
I R I

مثال: IRI 19790705
روز تولد ميلادي ماه تولد ميلادي سال تولد مخفف كشور


كارت آماتوري

دارنده اين كارت مي تواند در مسابقات بين المللي ورسمي شركت كند،خود فدراسيون آن كشور صادر مي كند و يكسال (ميلادي) اعتبار دارد. اين كارت به 5 رنگ صادر مي شود كه همان رنگ حلقه هاي المپيك است.هر سال به يك رنگ وبعدازاتمام 5 رنگ دوباره رنگها تكرار مي شود.

در تمام مسابقات بين المللي هيچ ورزشكاري بدون اين كارت حق شركت در مسابقات را ندارد كه مهمتر مي باشد، است. اين كارت شامل: نام: نام خانوادگي: مليت: آدرس: وكد U C I پشت كارت جاي امضاي ورزشكاروصادر كننده كارت وجود دارد وكارت را بخاطر اينكه اشتباه نشود به انگليسي مي نويسند.


چگونگي تهيه دوچرخه مناسب

روش هاي مختلفي وجود دارد:
1- اندازه استخوان پا را مي گيرندودر جدولي آن را مقايسه مي كنند.دوچرخه هاي كوهستان را از قد فرد و دوچرخه هاي كورسي را از پايين تنه اندازه گيري و مشخص مي كنند.
2- سيني دوچرخه به يك اهرم به نام ” طبق قامه ” وصل مي باشد و پنجه ركاب هم به طبق قامه متصل است. در دوچرخه هاي كوهستان طبق قامه يا به صورت تكي است يا به صورت سه تايي مي باشد.


انواع دوچرخه ( 1- معمولي ، 2- حرفه اي )

دوچرخه كورسي: از دوچرخه كوهستان بزرگتر است.
دوچرخه هاي سايكركراس: تركيبي ازدونوع كورسي وكوهستان است و در مسابقات يكسري شرايط خاص درمورداندازه هاي دوچرخه وجود داردكه بايد رعايت شود.مهمترين چيزي كه بايد درمورددوچرخه سواري بدانيم اين است كه ازچه سايزدوچرخه اي بايد استفاده كرد.براي افراد مختلف باسايزهاي مختلف كه با سايز آنها همسويي داشته باشد.
دوچرخه كورسي جاده
شبيه كوهستان است فقط شكل ظاهرش فرق مي كند. فرمان كورسي كج است ولي فرمان كوهستان صاف. در بعضي ها سيستم هند برگ، دنده در خود ترمز قرار دارد.دسته دنده در سيستم سمت راست وترمز هم دست راست مي باشد.وقتي ورزشكار طوقه عقبش خراب شود دست راست را بالا مي برد و وقتي طوقه جلويش خراب شود دست چپش را بالا مي برد.
دوچرخه جاده 
دوچرخه هايي هستند كه داراي دو سيني ، خودرو ، ترمز و قسمتي بنام دسته دنده. خودرو بوسيله دستگاهي بنام ” شانژمان ” عقب، دنده را از خودرو كوچك به بزرگ وبرعكس مي برد. يا تعويض خودروهاي مختلف، و در شانژمان جلو زنجير را از سيني بزرگ به كوچك مي برد. هر شانژمان يك دسته دنده دارد. در كل دو نوع دوچرخه وجود دارد:
1- ساده: 1خودرو و1سيني دارد
2- دندانه اي: از 2 خودرو تا 10 خودرو، 1 تا 3 سيني
هر چه دنده كوچك باشد سنگينتر است.كه از آن در سرازيري استفاده مي كنند.
دوچرخه كورسي پيست
شكل ظاهري يكي است ولي دوچرخه كورسي پيست ترمز ندارد، يك سيني و يك خودرو دارد. ترمز آن در همان پنجه ركاب خودش مي باشد. اين دوچرخه به عقب هم مي رود ولي دوچرخه هاي ديگر به هيچوجه به عقب نمي روند.


نحوه اندازه گیری دوچرخه كورسي


يكي از جاهايي كه براي اندازه گيري سايز دوچرخه در نظر مي گيرندقسمت مركزي ميل توپ تنه مي باشد. براي اندازه گيري بايد بدون كفش باشید. در بعضي مواقع از استخوان خاصره تا كف زمين مي باشد. اما ساده ترين روش اندازه گيري سايز دوچرخه به اين صورت ميباشد: اندازه فاق پاي ورزشكارتا كف زمين را درحاليكه پاي ورزشكار حداكثر 15 سانتيمتر بازباشد، اندازاه مي زنيم واز فرمول زير استفاده ميكنيم X = فاق پا X × % 67 = 67 اندازه تنه
براي اندازه گيري به صورت بالا، ان اندازه بايد از محل اتصال جوش بالا تا قسمت ميل توپ تنه باشد. براي تنظيم زين مقادر X را در بالا در 886% ضرب مي كنيم تا زير زين اندازه بدست آمده باشد. X × 886% —› فاق پا 100 × 886% = 6/ 88 عدد بدست آمده را با زين دوچرخه تنظيم مي كنيم.

نحوه اندازه گيري دوچرخه كوهستان


دو نوع مي باشد. سايز دوچرخه كوهستان به ترتيب از كوچك به بزرگ: 41 و 46 و 51 و 56 مي باشد.


اگر قد: 165 ― 155 باشد سايز 41

175 — 165 باشد سايز 46

185 ― 175 باشد سايز 51

185 به بالا باشد سايز 56 مي باشد.

اندازه قسمت افقي به قسمت عمودي بستگي دارد. سبكترين دوچرخه ها دوچرخه كورسي پيست است.


كار شانژمان


سفت كردن زنجير و تعويض خودروها مي باشد. در شانژمان دو قرقره داريم كه شانژمان بوسيله اين دو قرقره زنجير را سفت مي كند. زنجير را به اندازه سايز بزرگ تهيه مي كنند و به وسيله شانژمان تنظيم مي شود. سايز خودروهاي عقب از 11 تا 36 تهيه شده است. بنابراين تعداد چرخ دنده ها به تناسب خودرو ها و سيني ها هم عوض مي شوند. اگر سيني ثابت و فقط خودرو را عوض كنيم زنجير كج مي شود. واين چند عيب دارد يكي اينكه زنجير ساييده واز بين مي رود، پارو و سيني هم ازبين مي رود چون بغل سيني را مي سايد. سيني كوچك و خودرو بزرگ سبكترين دنده وسيني بزرگ و خودرو كوچك سنگينترين دنده مي باشند. از سر بالايي با دنده سبك و از سرازيري با دنده سنگين حركت مي كنند. كار شانژمان عقب اين است كه چرخ دنده ها را از خودرو كوچك به بزرگ و برعكس تغيير مي دهد و قرقره هاي زنجير را شل و سفت مي كند.
دو نوع لاستيك دوچرخه وجود دارد:
1- لاستسك هاي دور چسب: لاستيك هايي هستند كه به وسيله چسب به طوقه وصل مي شوند.
2- لاستيك هاي دور خاكي: لاستيك هايي هستند كه تيوب جزءي از لاستيك محسوب مي شود.
تيوبلس: داخلش تيوب نداردكه جزء لاستيك هاي خاكي است. تمام لاستيك هايي كه در پيست استفاده مي شوند از نوع دور چسب مي باشد. طبق قامه دوچرخه هاي پيست كوتاهتر مي باشد ( 165سانتيمتر). از تا لور براي جدا كردن لاستيك از طوقه استفاده مي كنند.


تنظيم كرپي فرمان


قسمتي كه دسته هاي دوچرخه به آن متصل است. كه سايزهاي مختلفي دارد.ابتدا زين دوچرخه را تنظيم مي كنيم بعد عقب جلو بردن زين را تنظيم مي كنيم. مهمترين چيز خود زين مي باشد.آزنج دست را به نوك زين كشيده بايد دو انگشت با كرپي فاصله باشد.


تنظيم كرپي در كوهستان


براي تنظيم كرپي كوهستان بايد روي زين بنشينيم دستها را روي فرمان كشيده به مركزطوقه نگاه مي كنيم اگرعقب ميل را مي بينيم بايد كرپي بلندتر شود واگر جلو را ديديم كرپي را كوتاهتر مي كنيم.در هر صورت چشم بايد ميل طوقه را ببيند.
”چيزي كه براي داوران در مسابقات مدنظر است تعداد دندانه هاي بزرگترين سيني و كوچكترين خودرو ”
دنده: منظور از دنده مثلأ 21 دنده يعني 7 خودرو 3 سيني كوچكترين دنده در كورسي 12 دنده اي است. دنده را مي توان بطور كلي
عوض كرد بلكه بايد يكي يكي عوض كرد زيرا شانژ مان را خورد مي كند.
پارو: وسيله اي كه سيني و خودرو را به بزرگ و كوچك عوض مي كند. وقتي كه خودرو كوچك باشد پارو بايد عوض شود.
تنظيم زين عقب (عقب و جلو )
1- استفاده از خط شاقول: قامه دوچرخه را به صورت افقي فرار داده سپس پنجه (دو استخوان خط مياني) را روي پنجه ركاب قرار داده زانو را خم كرده. اگر اين خط شاقول از وسط زانو بگذرد واز قسمت مياني پنجه ركاب بگذردزين تنظيم است.اگرجلوتر ازآن باشد زين را عقب مي بريم واگر عقب تر آن باشد زين را عقب مي بريم.
2- ديترن ضامن دوچرخه

طبق قامه


يك محافظ پلاستيكي در جلوي قامه قرار دارد بخاطراينكه زنجيربه لباس گير نكندو ركاب به تنهايي قامه مي باشد.اگر سيني ثابت باشد سيني 48 دنده مسافت بيشتري نسبت به سيني 46 دنده طي مي كند.


فرق مسابقات كوهستان با كورسي پيست


در صورتي كه ورزشكار دوچرخه اش خراب شد مربي اجازه كمك به ورزشكار خود را ندارد ولي در كورسي دارد.
فرق دوچرخه جاده با پيست
دوچرخه پيست ترمز ، دنده ، شانژمان ، جلو عقب وزنجير اضافه ندارد وخودرو ثابت است ونگهداشتن به وسيله آرام ركاب زدن است.
سورپلاس
عقب رفتن دوچرخه وقتي كه دوچرخه سوار مي خواهد عقب بماند سورپلاس مي كند ونفر عقبي جلو مي زند. كه حداكثر تا 20 سانتيمتر مي تواند سورپلاس مي كند.در همه مسابقات طوقه جلومدنظراست در دور حذفي طوقه عقب دوچرخه.

انواع رشته هاي دوچرخه سواري


1- رشته اسپرينت (200متر)
به دوصورت مقدماتي ونهايي برگزار مي شود.در قسمت مقدماتي تمام افراد به صورت انفرادي مسابقه مي دهندوركورد آنها ثبت مي شود.(ازكرنومتراستفاده مي شود).درقسمت نهايي 8 ورزشكاربه صورت دو بدو باهم به صورت حذفي مسابقه مي دهند.مثلأ: 8 - 1 ، 7 - 2 ، 6 - 3 ، 5 - 2 باهم مسابقه مي دهند.عقب وجلو ايستادن ورزشكاران به صورت قرعه كشي انتخاب مي شود.مسابقه دو بار تكرار مي شودودر صورت مساوي شدن مسابقه سوم برگزار مي شود.در دور تكرار نفرجلويي عقبونفرعقبي جلو مي ايستد. ورزشكاران در 1/5 دور اول حق جلو زدن از يكديگر راندارندوبا شنيدن صداي زنگ مختارند كه سبقت بگيرند.در اين مرحله نياز به كرنومتر ندارند وبه صورت حذفي مي باشد.مسابقه سوم بصورت قرعه كشي جلو وعقب ايستادن دوچرخه سواران مشخص شده ومسابقه برگزارمي شود.در پيست 333/33متر سه دور، ودر 250 مترهم سه دور.
2- رشته تعقيبي تيمي وانفرادي
به دوصورت مقدماتي ونهايي برگزار مي شود.در قسمت مقدماتي دو نفر دوچرخه سوار با هم در دو طرف پيست و وسط پيست (يكي اين طرف پيست ويكي طرف ديگر پيست) قرار مي گيرند ويكديگر را تعقيب مي كنند.ودر پايان ركورد هريك ثبت مي شود.بعد از اتمام قسمت اول (مقدماتي) ركورد ها را از بالا به پايين مي نويسندو 8 نفر بهترين ركورد انتخاب مي شود.در مرحله ¼ نهايي هرورزشكاردر يك طرف پيست مي استدو مسابقه با طپانچه شروع مي شودوهركدام كه زودتر از خط پايان گذشت برنده مي شود.درقسمت تيمي حاكثر نفرات يك تيم 4نفر وحداقل 3 نفر مي باشد كه يك تيم در يك طرف پيست يك تيم در طرف ديگر پيست به صورت پشت سرهم با زاويه 45 درجه مي ايستند.و مسابقه شروع مي شود.نحوه قرار گرفتن ورزشكاران بصورت قرعه كشي است وركورد هرتيم بعداز گذشتن نفرسوم هرتيم ثبت مي شود.اين مسابقات براي بزرگسالان 4 وجوانان 3 ودختران 2 كيلومتر مي باشد.
3- رشته المپيك اسپرينت
اين مسابقه به صورت تيمي برگزار مي شود. محل برگزاري در پيست ( سه دور دور پيست ) مي باشد. هر تيم شامل 3 ورزشكاراست كه در هر دور يكنفر از اول حذف مي شود. در اين مسابقه تيم قوي با قوي و تيم ضعيف با ضعيف مسابقه مي دهد و نحوه انتخاب تيم به قوي وضعيف توسط ركوردي است كه مربي به برگزار كنندگان مي دهد. يك تيم در يكطرف وسط پيست وتيم ديگر در طرف ديگر وسط پيست مي ايستند. نحوه ايستادن به صورت زاويه 45 درجه پشت سرهم مي باشد و نبايد بغل هم بايستند. بعد ازشروع مسابقه كرنومتر روشن مي شود و در دور اول نفر اول ازقسمت مشخص شده 15 متر قبل خط از شروع و 15متر بعدازخط شروع از پيست خارج مي شود و در دور دوم هم نفر دوم حذف و در دور آخر نفر سوم كه از خط گذشت كرنومتر متر خاموش مي شود و ركورد ثبت مي شود. هيچ كدام از نفرات تيم حق كمك به هم تيمي خود را ندارد. درصورت كمك تيم اوت مي شود. و حق جلو زدن از همديگر را ندارند و اگر براي نفر اول مشكلي پيش بيايدبه همان ترتيب بايد به مسابقه ادامه دهندودر نهايت ركورد با عبور نفرسوم از خط پايان ثبت مي شود. در اين مسابقه اگر ورزشكاري زمين بخورد يا پنچر شود كل بازيكنان آن تيم از مسابقه اوت مي شوند.
4- رشته كايرين
اين مسابقه بسيار جذاب است مسافت مسابقه 6 يا 8 دور دور پيست مي باشد. نحوه ايستادن دوچرخه سواران به صورت قرعه كشي مشخص مي شود ويك داورموتور سوار وارد پيست مي شودو زمانيكه سرعتش به 25 رسيد در خط شروع ، استارت مسابقه زده مي شود. در 4 دور اول دوچرخه سوارا ن حتمأ بايد پشت سر موتور سوار حركت كنندوقتي كه با يك دور يا حداكثر دو دور سرعتش به 45 درجه رسيد در دور چهارم داور به موتور سوار اعلام ميكند كه از پيست خارج شود. ودو دور آخر مسابقه شبيه مسابقه اسپرينت است.اگر تعداد ورزشكاران زياد باشد به گروههاي مختلف تقسيم مي شوند.
5- BMX
اين رشته ورزشي دريك نوع پيست برگزار مي شود كه محدود مي باشد و اندازه دوچرخه كوچكتر از دوچرخه هاي ديگرمي باشد.
6- سايكل كراس
رشته سايكل بال رشته اي است كه در آن با دوچرخه يكسري حركات نمايشي انجام مي دهند.
7- رشته دور حذفي
اين مسابقه به صورت دسته جمعي برگزار مي شود. دوگروه مساوي مي شوند نصفي پايين پيست و نصفي بالاي پيست قرار مي گيرند. از هر تيم دو نفر مي توانند شركت كنند. استارت مسابقه مانند مسابقه كايرين متحرك است. يكنفر بعنوان سرگروه حركت مي كند. يك دورآزمايشي حركت مي كنند و وقتي به خط پهن 72 سانتيمتر رسيدن با صداي طپانچه مسابقه شروع مي شود. تعداد دورها با n - 61 مي باشد كه n تعداد ورزشكاران مي باشد. در هر دور نفر آخر حذف مي شود. اگر يكنفر مثلأ نفر اول يكدور از گروه جلو بزند نفر آخر محسوب وحذف مي شود ولي اگر فاصله تا نفر آخر 30 متر باشد نفر اول محسوب مي شود. اگر حادثه در طول مسابقه اتفاق بيافتد داور با صداي دوبار طپانچه بازي را متوقف و دوباره شروع مي شود با اين تفاوت كه در ان دور كسي حذف نمي شود اما در دور بعدي دو نفر آخر حذف مي شوند. هر نقص فني براي ورزشكار باعث اوت ورزشكار مي شود. دراين مسابقه طوق عقب مطرح مي باشد. در نهايت دو نفر باقي مي ماند و نفر اول و دوم مشخص مي شود و نفري كه آخرين نفر حذف شده نفر سوم محسوب مي شود.
8- رشته دور امتيازي (پونيتريس)
همانند دور حذفي مي باشد با این تفاوت كه هر چند دور كه مي زنند تا نفر چهارم امتياز5 ، 3 ، 2 ، 1 مي گيرند. براساس قرعه كشي نصف نفرات بالاي خط استاير ونصف نفرات پايين خط استاير قرار مي گيرند. در اين مسابقه در هر 2 كيلومتر 2 كيلومتر يك خط پايان داريم. مثلأ در پيست 333/33 كه هر سه دور آن 1 كيلومتر است در هر 6 دور به 6 دور يك خط 1پايان داريم كه در يك دور به آخر هر خط پايان زنگ مي زنند كه دوچرخه سواران بدانند كه به دور امتياز نزديك شده اند. ودر هر 6 دور به 6 دور به چهار نفر اول كه از خط پايان عبور كنند به ترتيب امتياز 5 ، 3 ، 2 ، 1 مي دهند. يعني صداي زنگ در دورهاي 5 ، 11 ، 17 ، 23 ، 29 و ............ زده مي شود. در آخرين دور ودر آخرين خط پايان امتياز دوبله مي شود. در نهايت ورزشكاري كه بيشترين امتيازات را آورده ( امتيازات هر ورزشكار را جمع مي كنند) برنده است. در صورت تساوي امتياز دو ورزشكار كسي كه بيشتر امتياز 5 آورده يازودتر اورده برنده است.در صورت نقص فني به ورزشكار 4 دور آوانس مي دهندو اگر نياز به پزشك داشته باشد7 تا 10 دور واز همانجا بايد دوباره شروع كند.
9- رشته مسابقات استقامت
اين مسابقات از يك محل شروع و در محل ديگر تمام مي شود. و يا از يك شهر شروع و بعد در همان شهر تمام مي شود. مسابقاتي كه در جاده برگزار مي شود استقامتي است و غالبأ يكروزه است. مثلأ ما 200 ورزشكار داريم كه در 20 تيم هستند و هر تيم هم شامل 5 نفر، تا آخرين نفر ركورد ثبت مي شود. مسير مسابقه ممكن است يك مسير نمايشي در نظر گرفته شود اين مسير نمايشي نبايد بيشتراز 10 كيلومتر باشد. در اين مسابقه داور پيشرم با اختلاف 5 كيلومتر جلوتر حركت مي كند. استارت متحرك يا ثابت بايد مشخص باشد. زمان توقف 30 دقيقه است دقيقأ مسافت بايد قبلأ اعلام شود. در اين مسابقه آخرين نفر نبايد % 5 از زمان كل مسافت مسابقه را عقب بماند در غير اين صورت داور شماره پيراهن اورا مي گيرد. مثلأ 13 كيلومتر برابر 20 / 3 دقيقه است. % 5 آن برابر 10 دقيقه است. در مسافت يك كيلومتر و 200 متر مانده به پايان بايد مشخص باشد. داور فتوفينيش داوري كه از خط پايان عكس مي گيرد. اين دستگاه از بالاي خط پايان عكس مي گيرد. بنابراين نحوه قرار گرفتن شماره ها روي پيراهن بايد سمت وبا توجه به قرار گرفتن دستگاه فتوفينيش كه در كدام طرف است تغيير مي كند. نحوه تغذيه رساندن به دوچرخه سواران به اين صورت است كه مربي حق دادن تغذيه از داخل ماشين يا وسيله نقليه در حال حركت به دوچرخه سواران تيم خود را ندارد بلكه مي تواند در كنار جاده ثابت باستد و تغذيه را به دست دوچرخه سواران بدهديا اينكه تمام تغذيه را به يكي از آنها بدهد تا به بقيه هم تيمي هاي خود برسانند. مربي پشت دسته ورزشكارها قرار مي گيرد و يكي از ورزشكارها تغذيه را مي گيرد و به ديگر ورزشكاران هم مي دهد. 50 كيلومتر اول و20 كيلومتر آخر هيچ مربي حق تغذيه دادن به تيم خود را ندارد وكلد كمتر از 80 كيلومتر مرحله تغذيه نداريم.
10- رشته تايم تريل
مسابقه اي است كه بايد در يك مسير امن برگزار شود مسافت اين مسابقه كم است و بسته به شرايط آن مسابقات مسافت فرق مي كند و معمولأ از 10 كيلومتر كمتر است كه معمولأ د تورها مي باشد. در اين رشته هر تعداد نفرات كه باشند به صورت انفرادي مسابقه مي دهند. قبل از اينكه مسابقه شروع شود داورها اعلام مي كنند كه فاصله زماني هر ورزشكار چقدر است كه معمولأ 2 دقيقه مي باشد.مثلأ چهار داور زماني باهم كرنومتر مي زننددو نفر از داورها با كرنومترهاي روشن به آخر خط مي روندودو داور ديگر در خط شروع مي مانند بعد از گذشت يك دقيقه براي ورزشكار اول استارت شروع مي شود و بعد از سه دقيقه ورزشكار بعدي وبعد از پنج دقيقه ورزشكار بعدي و به همين ترتيب، در آخر هم ركورد هر ورزشكار توسط داوران خط پايان ثبت مي شود ودر آخر يعني پايان مسابقه زمان شروع را از ركورد شخص كم مي كنندوركورد اصلي ورزشكار بدست مي آيد و ثبت مي شود. زماني كه تعداد زياد وزمان كم است فاصله زماني بين هر ورزشكار را كم مي كنند.
11- رشته كرينيوم
مسابقاتي كه به صورت دوردر داخل يا قسمتي از شهر برگزار مي شود. حركت ورزشكار در چند بلوار است كه اين حركت چند بار تكرار مي شود. و در بعضي تورها برگزار مي شود. قوانين آن همانند استقامتي يك روزه است. اين مسابقات به صورت قهرماني باشگاه ها يا قهرماني كشور برگزار مي شود. مسافت 130 كيلومتر است. استراحت به ورزشكار نمي دهند بلكه وقتي پنچر شد دوچرخه را پنچري مي گيرند و بعد ادامه مي دهد. جوايز به صورت نقدي است و به دو صورت آخر مسابقه و وسط مسابقه جايزه مي دهند. كسي كه 12 دور اول شده %60 جايزه و كسي كه 6 دور اول شده %40 جايزه را به خود اختصاص مي دهد.


وسايل لازم براي دوچرخه سواري

دستكش- پيراهن يابادگير(يايك روزنامه)

شورت دوچرخه سواري - كيلومترسنج
- عينك (دربعضي مواقع) - ضربان سنج
 تلمبه
لباس ورزشكار
يك لباس ورزشي معمولي كه پشت آن جيب دارد. شماره روي جيب ورزشكار و پشت لباس و سمت چپ روي كمر نصب مي شود.
اندازه شماره
زدن شماره در رشته ها فرق مي كند. در مسابقاتي كه از دستگاه فتوفينيش استفاده مي كنند، كه براي تبليغ بيشتر در پيست استفاده مي شود. در اين صورت ورزشكار بايد شماره را طوري نصب كند كه براي دسگاه قابل رؤيت باشد. اگر داور سمت راست است شماره بايد سمت راست و برعكس. رنگ شماره بايد واضح وقابل رويت باشد. بهترينش زمينه سفيد باشماره سياه مي باشد. اگر دستگاه فتو نداشتيم به ورزشكار مي گوئيم يك شماره سمت راست ويكي سمت چپ بزند. در مسابقات تور شماره را روي دوچرخه نيز نصب مي كنند.
استادي بلك
دستگاه نگهدارنده دوچرخه مي باشد كه به استارت متصل است و زمانيكه داور استارت مي زند دستگاه باز مي شود. اگر ورزشكار قبل از باز شدن استارت بزند خطاست. در مسابقات 1 كيلومتر با سوت ودر بالاي 1 كيلومتر با طپانچه استارت شروع مي شود.


خطاهاي فني پيست

1- زمين خوردن 2- پنچر شدن 3- شكستن قسمت هاي اصلي دوچرخه


انواع تور:


درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4 درجه 5 درجه 6
تور فرانسه وايتاليا درجه 1 ، تور مالزي درجه 4 ، تور مازندران درجه 6. در درجه 6 به 6 نفر جايزه مي دهند و در درجه 5 به 25 نفر جايزه مي دهند. وقتي ورزشكاري پنچر مي كند وظيفه برگزار كننده است كه طوقه را به آن برساند اما در تورهاي درجه 5 و 6 بخاطر كمبود امكانات وظيفه خود مربي و تيم است . ولي ازدرجه 5 به پائين برعهده برگزار كننده مي باشد. 

مسابقات تور

مسابقاتي كه در چند مرحله برگزار مي شود و به عبارتي مسابقاتي كه بيش از يك روز باشد را مسابقات تور مي گويند. تمامي قوانين استقامتي را دارد. نحوه برگزاري به اين صورت مي باشد كه نتايج بدست آمده از مرحله اول را با مرحله دوم جمع مي كنند نتيجه نهايي داده مي شود. اگر ورزشكاري به هر دليلي در يك مرحله نتوانست ادامه دهد در مراحل بعد ديگر نمي تواند شركت كند.


پيراهن طلايي


ورزشكاري كه در مجموع مراحل قبل، زمان كمتري بياورد لباس طلائي را به او مي دهند. مثلأ قبل از تور يك مرحله رده بندي داريم كه همه به صورت انفرادي مسابقه مي دهند هر كس زمان كمتري را كسب كند پيراهن طلائي را به او مي دهند. كه از 10 كيلومتر كمتر است.


پيراهن كوهستان


در مسابقات تور جاهائي را كه كوهستاني است مشخص مي كنند و به تيم ها اعلام مي كنند (دو نوع خط درجه يك ودرجه دو) كه معمولأ در نقطه اوج قرار مي دهند. هر ورزشكاري زودتر از خط گذشت تا نفر چهارم امتياز مي گيرند. نفري كه مجموع امتيازات او در خط كوهستان بالاترين امتياز باشد پيراهن كوهستان را به او مي دهند.


پيراهن امتيازي


از هر 50 كيلومتر به 50 كيلومتر يك خط روي زمين مي كشند و به 4 نفر اول امتياز مي دهند كه مجموع امتياز هر كس بيشتر باشد پيراهن امتيازي مي گيرد. فاتح تور: به كسي كه در مجموع امتيازات بدست آورده بالاترين امتياز باشد فاتح تور گفته مي شود كه جايزه جداگانه اي مي گيرد.


تست كان كاني
اين تست معمولأ دور يك ميدان يا پيست كه يك دور آن بيشتر از 300 متر تا 500 متر باشد انتخاب مي كنيم.
ورزشكار در داخل دور ميدان وقتي كه ورزشكار خود را گرم كرد و موقعي كه ضربان قلب او به 120 رسيد مسابقه آغاز مي شود و يك سرعت سنج به دوچرخه ورزشكار نصب مي كنند و ضربان سنج را به خود ورزشكار وصل مي كنند. ورزشكار 19 دور مي زند و در هر دور ضربان قلب و سرعتش را به مربي اعلام مي كند و در آخر در يك نمودار ثبت مي كند.و تجمع اين نقاط هر جا زياد بود آن قسمت را يادداشت مي كند. اگر تجمع از 170 بيشتر باشد ورزشكار سرعتي است و زير آن استقامتي است. اگر ضربان به بالاي 170 نرسد اين تست درد نمي خورد.
درباد خوابيدن
1- روش پشت سرهم يا ايتاليائي: در مورد افرادي اجرا مي شود كه تعداد آنها كم باشد. دراين روش معولأ اگر باد از جلو بيايد نفري كه جلو هست بعد از اينكه مقداري رفت 0/5 متر مي آيد عقب و مشخص مي شود كه نفر جلوئي مي خواهد جايش را عوض كند.

2- روش فرانسوي: اگر تعداد نفرات بيشتر باشد از روش فرانسوي استفاده مي كنند كه شكل آن فرق دارد مانند بيضي يا تسمه يا زنجير دوچرخه حركت وتعويض مي كنند. نفرات يك ستون جلوتر وبيشر از ستون بعدي است بخاطر اينكه نفر اول ستون كم در باد بخوابد.


تمرينات دوچرخه سواري

1- مهمترين قسمت تمرين هدف است
2- شروع و پايان آن بايد مشخص باشد.
3- سطح آمادگي ورزشكار بايد مشخص باشد.


داوري


هر مشكلي كه براي ورزشكار پيش بيايد يا اينكه در مواردي مشكلي با ورزشكار دارد يا خطائي از او ديده براي اخذ تصميم به سر داور مراجعه كرده و تصميم نهائي توسط سر داور گرفته مي شود. در بعضي از مسابقات ورزشكار نمي تواند به هم تيمي خود كمك كند اما در بعضي ديگر مثل تعقيبي – تيمي مي تواند كمك كند. در مسابقه 200 متر زمان سور پلاس نبايد سرعت دوچرخه كمتر از راه رفتن يك متر باشد يا اينكه زمان سور پلاس نبايد بيشتر از چند ثانيه طول بكشد. مهمترين چيز ارائه كارت داوري به سرپرست تيم مي باشد. اگر ورزشكار در باد ماشين حركت كند جريمه مي شود يعني به ركورد اضافه مي شود و اگر از ماشين بگيرد وحتي اگر 1 متر هم رفته باشد اوت مي شود.


داوران مسابقه:


1- داور چك : حضورو غياب ورزشكاران، امضا گرفتن از آنها در يك ليست.
2- داور يك: پشت دسته حركت مي كند.
3- داورپيشرو: شماره ورزشكاري كه عقب مانده يادداشت مي كندمقدار زمان آن ار مشخص مي كند.
4- داور موتور سوار: پيغام داور ها را بهم مي رساند. دسته اصلي را خبر مي دهد كه عقب مانده.
5- داور دسته: پشت دسته حركت مي كند.
6- داور 5%: 5% كل مسابقه را يادداشت مي كند. اگر بيشتر شد شماره دوچرخه سوار را مي گيرد.
توجه
Ø جهت پيست عقربه هاي ساعت است
Ø وقتي بازيكني چرخ جلوش خراب شود يا پنچر شود دست چپ را بالا مبيبرد و وقتي چراغ عقب خراب شود دست راست را بالا مي برد.
Ø كلأ ترمز و دنده جلو قسمت چپ فرمان قرار دارد.
Ø كلأ ترمز و دنده عقب قسمت راست فرمان قرار دارد.
Ø هر چقدر سايز بزرگتر باشد شتاب كمتر مي شود.
Ø دوچرخه سرعتي و استقامتي در تنه با دو درجه با هم فرق دارند.
Ø اندازه گيري دوچرخه هاي كوهستان براساس قد دوچرخه سوار انجام مي گيرد.
Ø وقتي كه فاصله زين و فرمان زياد باشد كرپي كوچك است و برعكس.

منبع: دالوند

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*