تاریخ انتشار: 96-03-27 12:03:44 شنبه
نمایش: (443)

محاسبه ارتفاع زین دوچرخه

محاسبه ارتفاع زین دوچرخه


دوچرخه سواری از شیوه های لذت بخش حمل و نقل شهری است اما این لذت در صورتی است که شما دوچرخه مناسب خود را سوار شوید. یک صندلی نامناسب و با ارتفاع بسیار بالا ممکن است شما را به اطراف پرتاب کند و داخل ران ها را اذیت کند. از طرفی زین دوچرخه که در ارتفاع بسیار کمی قرار گرفته باشد منجر به گرفتگی پاها میشود.

ارتفاع صحیح زین دوچرخه را با یک محاسبه ساده می توان بدست آورد

مرحله اول

درز داخلی شلوار خود را اندازه بگیرید‌؛ یک شلوار یا لباس ورزشی پا کنید و روی یک سطح صاف بیاستید و به یک دیوار تکیه دهید .کفش نداشته باشید. یک کتاب را مانند تصویر بین پاهای خود قرار دهید. و محل دوخت کتاب بالا باشد (مانند تصویر) .کتاب را محکم بین پاهای خود وپشت به دیوار نگه دارید.


مرحله دوم

همانطور که کتاب را بین پاهای خود نگه داشته اید،‌ فاصله بین کف پا تا محل دوخت صفحات کتاب را اندازه بگیرید. در صورت لزوم از شخص دیگری برای این کار کمک بگیرید.


مرحله سوم

این اندازه به دست آمده به روش های متفاوت که بستگی به نوع دوچرخه سواری شما دارد را می توان از فرمول های متفاوت بدست آورد. برای دوچرخه های دارای پدال، اندازه درز داخلی شلوار خود را در عدد ۱/۰۷ ضرب کنید. برای دوچرخه های بدون پدال نیز، اندازه درز داخلی را در عدد ۱/۰۹ ضرب کنید تا اندازه ارتفاع زین را بدست آورید.


مرحله چهارم

ارتفاع زین خود را تنظیم کنید. این ارتفاع باید به اندازه عدد به دست آمده محاسبات شما از روی زین تا محور پدال باشد.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*