تاریخ انتشار: 95-12-10 19:12:17 سه شنبه
نمایش: (601)

کمپینگ با دوچرخه

کمپینگ با دوچرخه

کمپینگ با دوچرخه با لذت ها و چالش های دیگری همراه است . کمپرهای دوچرخه سوار می توانند وسایل و لوازم بیشتری به افرادی که فقط با کوله پشتی به کمپینگ می روند

، حمل کنند .

اگر دوچرخه سواری هستید که توقف های شبانه دارید ، باید آچار و تیوب و تایرهای یدک با خود حمل کنید .

عدم آمادگی در این مورد می تواند به این معنی باشد که یک شب کنار جاده چادر بزنید .

دوچرخه سواران نیز مانند کوله پشتی دارها و کایاک سوارها به وزن توجه زیادی دارند. آنها می توانند بار بیشتری نسبت به کوله پشتی دارها حمل کنند اما نه به اندازه کسی که با قایق به کمپ می آید .

دوچرخه سواری با یک بار سنگین درون خورجین یا بر روی ترک بند حتی در جاده های راهوار ، خیلی دشوار است .

افرادی که با دوچرخه به کمپ می روند ، توجه ویژه ای به لباس و تجهیزات خود مبذول می دارند . ابزار ایمنی برای دوچرخه سواران بسیار حائز اهمیت است . 

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*