دوچرخه ویوا نایک

  • دوچرخه کوهستان ویوا با دنده قابل تغییر  دوچرخه ای سبک و راحت  از جنس آلومینیوم  دوشاخه دارای کمک فنر برای دست انداز ها