لواز دوچرخه

  • فرمان دانهیلی – اورسایز – آلومینیوم Zoomکرپی اورسایز – آلومینیوم Zoomلوله زین آلومینیوم Zoomزین حرفه ای VIVAپدال آلومینیوم ولگوسیستم دنده دسته دنده SHIMANO EF51 21 Speedطبق عوض کن SHIMANO TOURNEY FD-Tx50شانژمان Shimano TOURNEY RD-TX35 7-SPترمز Tekteroدسته ترمز SHIMANO EF51خودرو Shimano MF-TZ21...